Klimaların Performansı Neye Bağlıdır?

Klimaların Performansı Neye Bağlıdır?

Klimanın performansı iç ve dış ortam sıcaklıkları, kullanılan mekanın kuzey-güney cephe durumu, izolasyonu, pencere – kapı alanları ve yapısı, duvar kalınlıkları, kat ve çatı durumu gibi ısı kaybı/kazancına direkt etki eden faktörlere bağlıdır. Klimanın belirtilen kapasitesi aşağıdaki koşullarda ölçülen değerlerdir.

Soğutma: İç sıcaklık 27°C KT/19°C YT, Dış sıcaklık 35°C KT/24°C YT

Isıtma: İç sıcaklık 20°C KT/15°C YT, Dış sıcaklık 7°C KT/6°C YT

Dış hava sıcaklığı arttıkça klimanın soğutma performansı düşecektir. Benzer şekilde, dış ortam sıcaklığı azaldıkça ısıtma performansı göreceli olarak azalacaktır.

Menü