EER veya COP Nedir?

EER veya COP Nedir?

Klimanızın iç ortamdan dışarı ya da dış ortamdan iç ortama aktarabildiği enerji miktarının harcadığı elektrik enerjisine oranına EER (Enerji verim oranı) ya da COP (Performans katsayısı) denir. Bu oranın yüksekliği klimanızın verimliliğini gösterir.

Menü